Geschiedenis

De oprichting
Al in 1998 hadden een viertal (model-) spoorliefhebbers het idee om een modelspoorvereniging in Roosendaal op te richten. Met hulp van Modelspoorgroep Oudenbosch, Baroniespoor en Marius Broos werd in september 2000 een modelspoortentoonstelling georganiseerd in het Roosendaalse buurthuis “De Wieken”. Op deze manier werd de interesse in een vereniging onder het Roosendaalse publiek gepeild. In het weekeinde hadden ruim dertig personen zich gemeld, waarna eind 2000 tijdens de oprichtingsvergadering in hetzelfde buurthuis de vereniging werd gestart.

De begintijd
Na de oprichting kon al snel een clubruimte aan de Kortendijksestraat worden betrokken in een leeg kantoorpand. Hier begon de pioniertijd van de vereniging. Al snel tekende zich twee stromingen binnen de vereniging af. En N- en een H0- stroming waarbij er werd gekozen van modulebouw. Dit systeem vereenvoudigt het transport van de banen. Helaas moest de kantoorruimte al snel verlaten worden, waarna de vereniging een zwervend bestaan had. Van tijd tot tijd werd er gebruik gemaakt van een ruimte in een verenigingsgebouw te Zegge. Na enige tijd werd er een ruimte gevonden in het stationsgebouw van Roosendaal, direct achter de oude BBA- loketten en grenzend aan perron 1. Na het in ontvangst nemen van de sleutels werd deze ruimte door de leden volledig opgeknapt en omgebouwd tot een bouwruimte met gezellige zit- en leeshoek. Met een geopend raam konden we van de passerende treinen genieten.

Uitbouwen projecten
Nadat de vereniging definitief een vaste ruimte tot haar beschikking had konden de projecten verder uitgebouwd worden. De H0- baan, inmiddels Rosenthal gedoopt, kreeg een automatische treinbeveiliging en er werden extra modules aan de baan toegevoegd. Tevens werden er flinke stappen gemaakt om het Roosendaalse stationsemplacement na te bouwen. De N- baan groeide uit tot de langste van de vereniging. Tevens bezochten we de eerste modelspoortentoonstellingen in Rijswijk en Utrecht.

Kroniek
Onze vereniging heeft door de jaren heen veel ondernomen. Een greep uit wat we gedaan hebben is in deze kroniek te vinden.

2000 | Na de oprichtingsvergadering in Buurthuis “De Wieken” wordt de vereniging officieel opgericht op 30 november 2000. Drie initiatiefnemers nemen zitting in het bestuur. De vereniging start met ongeveer twintig leden.

2001 | De eerste verenigingsruimte wordt betrokken aan de Kortendijksestraat en er wordt direct begonnen met een H0- en een N- modulebaan. Het lidmaatschap kostte € 30,- en een cola € 0,50.

2002 | Een nieuwe ruimte werd in het station van Roosendaal gevonden. Een ideale locatie voor een modelspoorvereniging. De voormalige loketten van de BBA werden betrokken. Deze ruimte werd door de leden in enkele weken opgeknapt.


2003 | Na bijna drie jaar gebouwd te hebben gingen we naar onze eerste grote modelspoorbeurs. Met de H0- baan Rosenthal en het model van het Roosendaalse station bezochten we Eurospoor in Utrecht. Tevens was het de vuurdoop van het beveiligingssysteem van de H0- baan. Dit systeem is ontworpen en gebouwd door enkele leden en werkte gedurende de drie dagen feilloos.


2004 | Een heel druk jaar voor de jonge vereniging. Op initiatief van enkele leden werd een groot spoorfeest in Roosendaal georganiseerd naar aanleiding van de 150- jarige aanwezigheid van de spoorwegen in de stad. Verschillende organisaties ondersteunen het initiatief waaronder de gemeente Roosendaal, de Nederlandse Spoorwegen en organisaties met museummaterieel. Naast een grote modelspoortentoonstelling in Leysdream is er een materieelshow met treinen uit binnen- en buitenland op de sporen bij de historische werkplaats. Alsof het niet genoeg was sloten we het jaar af met een privé- rit voor de leden met Mat ’64 treinstel 419 naar de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij.


2005 |


2006 |


2007 |


2008 |


2009 | Ons eigen webdomein www.msvpostb.nl wordt geregistreerd en de eerste officiële website komt online. In het najaar doen wij voorstellen naar de monumentencommissie van de gemeente Roosendaal voor de nieuwe plaats van het Rijksmonument seinhuis Post B. Dit gebouw stond tussen de sporen van het rangeerterrein.


2010 |


2011 | In dit lustrumjaar vieren we het tienjarige bestaan van de vereniging met een grote tentoonstelling in de voormalige stationsrestauratie van Roosendaal. Tijdens het druk bezochte weekeinde werden alle projecten van de vereniging aan het grote publiek getoond. Met het project Roosendaal 1930 gaan we twee keer op buitenlandse uitstap. Eerst waren we te gast bij de modelspoortentoonstelling van Lierse Modelspoorwegen “De Geit”. Als tweede waren we te zien tijdens de viering van het honderdjarige bestaan van station Heide.


2012 |


2013 |


2014 |


2015 |


2016 |


2017 |


2018 |


2019 |


2020 |


2021 |