Geschiedenis

De oprichting
Al in 1998 hadden een viertal (model-) spoorliefhebbers het idee om een modelspoorvereniging in Roosendaal op te richten. Met hulp van Modelspoorgroep Oudenbosch, Baroniespoor en Marius Broos werd in september 2000 een modelspoortentoonstelling georganiseerd in het Roosendaalse buurthuis “De Wieken”. Op deze manier werd de interesse in een vereniging onder het Roosendaalse publiek gepeild. In het weekeinde hadden ruim dertig personen zich gemeld, waarna eind 2000 tijdens de oprichtingsvergadering in hetzelfde buurthuis de vereniging werd gestart.

De begintijd
Na de oprichting kon al snel een clubruimte aan de Kortendijksestraat worden betrokken in een leeg kantoorpand. Hier begon de pioniertijd van de vereniging. Al snel ontstonden twee stromingen binnen de vereniging. En N- en een H0- groep werden gevormd. Er werd gekozen van modulebouw. Dit systeem vereenvoudigt het transport van de banen. Helaas moest de kantoorruimte al snel verlaten worden, waarna de vereniging een zwervend bestaan had. Van tijd tot tijd werd er gebruik gemaakt van een ruimte in een verenigingsgebouw te Zegge. Na enige tijd werd er een ruimte gevonden in het stationsgebouw van Roosendaal, direct achter de oude BBA- loketten en grenzend aan perron 1. Na het in ontvangst nemen van de sleutels werd deze ruimte door de leden volledig opgeknapt en omgebouwd tot een bouwruimte met gezellige zit- en leeshoek. Met een geopend raam konden we van de passerende treinen genieten.

Uitbouwen projecten
Nadat de vereniging definitief een vaste ruimte tot haar beschikking had konden de projecten verder uitgebouwd worden. De H0- baan, inmiddels Rosenthal gedoopt, kreeg een automatische treinbeveiliging en er werden extra modules aan de baan toegevoegd. Tevens werden er flinke stappen gemaakt om het Roosendaalse stationsemplacement na te bouwen. De N- baan groeide uit tot de langste van de vereniging. Tevens bezochten we de eerste modelspoortentoonstellingen in Rijswijk en Utrecht.

Kroniek
Onze vereniging heeft door de jaren heen veel ondernomen. Een greep uit wat we gedaan hebben is in deze kroniek te vinden.

2000 | Na de oprichtingsvergadering in Buurthuis “De Wieken” wordt de vereniging officieel opgericht op 30 november 2000. Drie initiatiefnemers nemen zitting in het bestuur. De vereniging start met ongeveer twintig leden.

2001 | De eerste verenigingsruimte wordt betrokken aan de Kortendijksestraat en er wordt direct begonnen met een H0- en een N- modulebaan. Het lidmaatschap kostte € 30,- en een cola € 0,50.

2002 | Een nieuwe ruimte werd in het station van Roosendaal gevonden. Een ideale locatie voor een modelspoorvereniging. De voormalige loketten van de BBA werden betrokken. Deze ruimte werd door de leden in enkele weken opgeknapt.


2003 | Na bijna drie jaar gebouwd te hebben gingen we naar onze eerste grote modelspoorbeurs. Met de H0- baan Rosenthal en het model van het Roosendaalse station bezochten we Eurospoor in Utrecht. Deze beurs was de vuurdoop van het beveiligingssysteem van de H0- baan. Dit systeem is ontworpen en gebouwd door enkele leden en werkte gedurende de drie dagen feilloos.


2004 | Een heel druk jaar voor de jonge vereniging. Op initiatief van enkele leden werd een groot spoorfeest in Roosendaal georganiseerd naar aanleiding van de 150- jarige aanwezigheid van de spoorwegen in de stad. Verschillende organisaties ondersteunen het initiatief waaronder de gemeente Roosendaal, de Nederlandse Spoorwegen en organisaties met oude treinen. Naast een grote modelspoortentoonstelling in Leysdream is er een materieelshow met oude en nieuwe treinen uit binnen- en buitenland op de sporen bij de historische werkplaats. Alsof het niet genoeg was sloten we het jaar af met een privé- rit voor de leden met Mat ’64 treinstel 419 naar de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij.


2007 | Dit jaar vieren we het honderjarige bestaan van het stationsgebouw van Roosendaal. In de SSVR- ruimte houden we een modelspoortentoonstelling. Speciaal voor de gelegenheid krijgen we Werkgroep Jaap zo ver om met de gelijknamige historische Blokkendoos (C9002) naar Roosendaal te komen. In de middag wordt met het oude motorrijtuig een retourrit naar Kruiningen gemaakt.

Met het historisch motorrijtuig Jaap onderweg naar Kruiningen. Deze rit werd georganiseerd naar aanleiding van het honderd jarige bestaan van het Roosendaalse station. Opname: P. Martens


2008 | De vereniging wordt in Duitsland bekend. Met onze modelspoorbaan Rosenthal (H0) komen we met een uitgebreide reportage in het Duitse modelspoormagazine MIBA. Later zou dezelfde uitgever boeken uitbrengen met foto’s van onze projecten.


2009 | Ons eigen webdomein www.msvpostb.nl wordt geregistreerd en de eerste officiële website komt online. In het najaar doen wij voorstellen naar de monumentencommissie van de gemeente Roosendaal voor de nieuwe plaats van het Rijksmonument seinhuis Post B. Dit gebouw stond tussen de sporen van het rangeerterrein.


2010 | Op 12 maart 2010 vierde de gemeente Roosendaal dat de provincie Noord Brabant een flink bedrag aan subsidies had toegezegd voor het opknappen van de Roosendaalse spoorwegmonumenten. De verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie bezocht daar voor diverse Roosendaalse monumenten. In het kader van de “Krachttoer Industrieel Erfgoed” organiseerden we in samenwerking met de gemeente Roosendaal, Stichting Museum Materieel Railion (SMMR) en de Stoom Stichting Nederland (SSN) een speciale trein die genodigden van het station naar de monumentale spoorwegwerkplaats bracht. Hier voor werd museumlocomotief 2225 ingezet.


2011 | In dit lustrumjaar vieren we het tienjarige bestaan van de vereniging met een grote tentoonstelling in de voormalige stationsrestauratie van Roosendaal. Tijdens het druk bezochte weekeinde werden alle projecten van de vereniging aan het grote publiek getoond. Met het project Roosendaal 1930 gaan we twee keer op buitenlandse uitstap. Eerst waren we te gast bij de modelspoortentoonstelling van Lierse Modelspoorwegen “De Geit”. Als tweede waren we te zien tijdens de viering van het honderdjarige bestaan van station Heide. Om Project Roosendaal 1930 te ondersteunen ontvangen we van het Coöperatiefonds van de Rabobank maar liefst € 8000,-!


2012 | We verhuizen naar een nieuwe plaats. Met dank aan de Zusters Franciscanen mogen we twee ruimtes in het klooster Mariadal gebruiken. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. We kunnen al onze projecten permanent opzetten.


2013 | In 2013 wordt het seinhuis Post B verplaatst naar de werkplaats. Een plaats waar onze vereniging de monumentencommissie over heeft geadviseerd. De verplaatsing vond plaats over twee dagen. Tijdens deze dagen richtten we een tentoonstelling in de spoorwegwerkplaats in.


2015 | In 2015 kwam Omroep Brabant tijdens een verenigingsavond op bezoek.


2016 | Project Roosendaal 1930 wordt uitgebreid met het stationsplein. De gebouwen worden aan de hand van originele tekeningen nagebouwd. Veel Roosendalers vonden het jammer dat eind jaren tachtig het oude Van Gend en Loos gebouw verdween. Gelukkig is het vanaf 2016 bij ons weer in model te zien. Binnen hetzelfde project wordt een groot deel aan wissels vervangen. Onder de projectnaam “Bak 13” wordt een grote wisselstraat vervangen.


2017 | Om de projecten van de vereniging financieel te ondersteunen werken we een idee voor een reclametrein uit. Tegen sponsorgeld worden goederenwagens voorzien van een opschrift van het bedrijf of de organisatie dat sponsort. We bedanken de bedrijven die ons op deze manier ondersteund hebben!


2018 | Een bijzondere rondleiding krijgen we in het station van Antwerpen Centraal. We komen zelfs op het dak van het monumentale stationsgebouw. Maar ook een bezoek aan de spoorwegtunnel stond op het programma. Ook bezochten we met onze modulebaan Rosenthal een grote modelspoortentoonstelling in het Duitse Sinsheim.


2019 | We nemen afscheid van onze verenigingsruimte in Klooster Mariadal en betrekken een ruimte in het Cultuurhuis.


2020 | Vanwege het coronavirus een lastig jaar voor onze vereniging. Samen komen is bijna niet mogelijk. Veel werkzaamheden voor de vereniging gebeuren thuis. Het ledenaantal loopt terug.


2021 | We nemen afscheid van onze verenigingsruimte in het Cultuurhuis in de Bovendonk. Met dank aan NS Vastgoed kunnen we terecht in het station van Roosendaal. Hier krijgen we de mogelijkheid om het volledige Project Roosendaal 1930 op te zetten. Tijdens de verhuizing hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om veel spullen die over de jaren heen verzameld waren uit te zoeken. Ook dit jaar hebben we te maken met de coronamaatregelen. Het is soms laveren tussen wat er wel en niet mag. Clubactiviteiten worden soms op het laatste moment uitgesteld.


2022 | De laatste Coronamaatregelen worden afgebouwd. Veel veranderingen binnen onze vereniging. Langzaamaan nemen we afscheid van projecten die we in de beginperiode van de vereniging zijn gestart. Twee nieuwe projecten worden begonnen. Eén in de schaal N (1:160) en één in de schaal Z (1:220). De opzet is geheel anders dan we in het verleden hebben gedaan. De bouw zal geheel in verenigingsverband plaats vinden. In het verleden kozen we er voor om enkele speciale modules zoals keerlussen in op kosten van de vereniging te bouwen waarna leden met eigen projecten konden aansluiten. Na voor het eerst in jaren weer open dagen te hebben gehad organiseren we voor het eerst een modelspoor- verkoopbeurs in Dorpshuis De Nieuwenbergh in Zegge. Veel modelspoorders uit de ruime regio weten de beurs te vinden. Het ledenaantal loopt weer op.


2023 | Het ledenaantal loopt verder op. De werkzaamheden aan de nieuwe projecten komen op kruissnelheid. Om deze werkzaamheden te ondersteunen wordt er geïnvesteerd in gereedschap. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren die de vereniging ondersteunen. (hint: zie de sponsoren- pagina) Het verenigingsjaar is gevuld met allerlei evenementen. Naast een meerdaagse reis naar Miniatur Wunderland in Hamburg (D) bezoeken we ook de Stoomtrein Goes Borsele en de verkeersleiding van Roosendaal. Ook ondersteunen we op vraag van de NS de feestelijkheden die georganiseerd worden in het kader van het 150- jarige bestaan van de Zeeuwse lijn. Dit feest werd georganiseerd door de Nederlandse Spoorwegen en Prorail. Gedurende drie bloedhete dagen mochten we meer dan 800 bezoekers in het station ontvangen. Als bijzondere gast ontvingen we de President-Directeur van de Nederlandse Spoorwegen, W. Koolmees. We bezochten Het Roosendaalse Treffen en als afsluiting van de dag hielden we een barbecue. Het jaar werd afgesloten met een bezoek aan de verkeersleiding en tractiewerkplaats van Antwerpen Noord. Na het succes van 2022 zetten we de verkoopbeurs in Zegge voort. En ook mochten we diverse groepen een rondleiding in en rond het Roosendaalse stationsgebouw geven.

In 2023 investeerde we dankzij sponsoren in gereedschap.