Spoorstad Roosendaal in oude beelden 1908 – 1945

Het gloednieuwe tractieterrein in 1907 gezien vanaf het kolenpark. Op dit terrein werden de stoomlocomotieven verzorgd. Alleen de hoge werkplaats helemaal achteraan is nu nog herkenbaar. Rechts is Seinhuis D te zien. Vanaf dat seinhuis werden tot 1931 de treinbewegingen op het tractieterrein geleid. Achter het seinhuis de werkplaats van de HIJSM. Naast de Staatsspoorwegen verzorgde deze maatschappij treindiensten vanuit de Spoorstad. Bron: West-Brabants Archief

Personeel van de Staatsspoorwegen staat in 1909 voor de hypermoderne installatie van Post P. Post P was één van de vijf seinhuizen. Hier zat de treindienstleiding die belast was met een centrale rol in het Roosendaalse treinverkeer. De installatie van Post P had als nieuwtje dat deze wissels en seinen elektrisch aan kon sturen. Tot die tijd gebeurde dat met spierkracht via een mechanische handelinrichting. Alhoewel een elektrische aansturing al eerder in Nederland op kleine schaal was getest was een elektrische installatie van een dergelijke omvang als in Roosendaal nog niet aangelegd. Bron: West-Brabants Archief

Gewonde Britse soldaten worden via Hoek van Holland naar huis verscheept. Het transport vanaf het front gebeurde per trein. En is vermoedelijk deel van een uitruil tegen gewonde Duitse soldaten. Te Roosendaal deelde een medewerkster van het Nederlandse Rode Kruis brood uit. De foto is waarschijnlijk op 7 december 1916 gemaakt. Bron: Nationaal Archief

Een Belgische locomotief van het type 60 staat in 1938 langs het Roosendaalse perron. Waarschijnlijk betreft het perron 3B. Na de Eerste Wereldoorlog werd dit type door de Duitsers als herstelbetaling aan de Belgische Staat (BS) geleverd. Deze locomotief met nummer 6004 heeft Schaarbeek als stelplaats. Fotograaf: Onbekend. Bron: Archief A. Verhagen

Een houten personenrijtuig voor de binnenlandse dienst staat bij het tractiegebouw. Het tractiegebouw stond naast de rechte locomotievenloods. 18 april 1930. Fotograaf: Henry Casserley. Bron: Archief A. Verhagen

Roosendaal 1946 – 2000 ->