Verkoopbeurs regels

 1. Deelnemers kunnen vanaf 9:00 uur naar binnen om de tafels in te richten.
 2. Deelnemers dienen na aanmelding voor de beurs direct de verschuldigde tafelhuur te betalen. De afmeting van een tafel is 160 cm x 80 cm.
 3. De beurs start om 10:00 uur.
 4. Na 15:00 uur kan begonnen worden met het afbreken van de stand.
 5. Bij verhindering dient de reservering schriftelijk te worden afgemeld. Deelnemers, die hun reservering afmelden blijven hun tafelhuur verschuldigd. In bijzondere (aantoonbare) gevallen, zoals ziekenhuisopname of sterfgeval, kan in overleg met de beurscommissie van deze regel worden afgeweken. Gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten.
 6. Aansluitingen voor elektra zijn gratis beschikbaar. De deelnemer zorgt ervoor dat de bezoekers niet kunnen struikelen over de kabels. Het gebruik van tape op de vloer is niet toegestaan . Het gebruik van elektra is op eigen risico.
 7. Het uitbouwen op welke manier dan ook van de gehuurde tafels is verboden. Plaatsen van goederen voor of naast de tafels is niet toegestaan.
 8. Er geldt een rookverbod.
 9. Iedere beursdeelnemer dient zijn / haar eigen afval mee naar huis te nemen.
 10. Modelspoorvereniging Post B stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van spullen.
 11. Modelspoorvereniging Post B is niet aansprakelijk voor ontstane schade.
 12. De beursdeelnemer is verantwoordelijk voor personen die meehelpen bij de verkoop.
 13. De huisregels van De Nieuwenbergh en aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.